Mølepigerne spiller i 3 lige store rækker

Umiddlebart inden Åbningsturneringen fordeles medlemmerne i hhv. A-, B- og C-række

I undermenuen findes en kort beskrivelse af de forskellige turneringsformer.

Generelt 

  • Møllepiger har fortrinsret 14.00 - 17.30
  • Der spilles efter golfreglerne for amatører og efter handicap-systemet
  • Almindelige etiketteregler gælder
  • Din markør SKAL være en pige
  • Efter endt spil indtaster du din score i Golfbox og efterfølgende skal scorekortet afleveres i Møllepigernes sorte postkasse i omklædningsrummet
  • Er scorekortet ikke korrekt udfyldt, kan det medføre diskvalifikation i turneringen

Sådan spilles der

Efter golfreglerne for amatører og efter handicap-systemet. Almindelige etiketteregler gælder. Scorekort står klar på skranken, når du skal bekræfte din tid. (Sorteret i hcp-orden). Efter endt spil SKAL spilleren hurtigst muligt indtaste scores i Golfbox samt aflevere scorekortet i Møllepigernes sorte kasse til scorekort, og det skal afleveres på spilledagen. Er scorekortet ikke korrekt udfyldt, kan det medføre diskvalifikation i turneringen.

Årets Møllepige
Den Møllepige som får flest point i A-rækken .

 

Aktuelle turneringsformer

Stableford
Spillehandicappet fordeles på de enkelte huller. Hvis spilleren bruger det tildelte antal slag, opnås to point, bruges færre slag opnås flere point og vice versa. Hvis spilleren scorer 36 point svarer det til hendes handicap.

Slagspil
Slagspilkonkurrance hvor der spilles en fastsat runde og totalresultatet tæller. Alle hul må hulles ud.

Eclectic
Eclectic er en spilleform, hvor flere runder sammensættes til én samlet Eclecticscore, idet den bedste score (stableford) for hvert hul anvendes.
Der er i turneringsplanen indlagt ialt 6 tirsdage, som indgår i denne turnering.
Du skal blot aflevere dit scorekort, som du plejer, hvorefter Golfbox automatisk beregner din Eclecticscore. 

4 Våben og en putter
Stableford turnering hvor der kun må medbringes 4 jern/køller (valgfrit) + 1 putter med ud på banen.
Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Pink Ball
Stableford turnering, hvor et hold består af 3 spillere.
Der udleveres én Pink bold pr. hold.
Hver deltager spiller skiftevis pr. hul med bolden. Bolden skal med hjem for at runden tæller. Er bolden spillet "out of bound", i hazzards - dog ikke i bunkers, er matchen slut for holdet.

Greensome
En modificeret form af foursome. Begge spillere slår ud fra teestedet og vælger derefter hvilken bold de vil spille videre. Den som ikke slog den valgte bold slår det næste slag, derefter skiftes spillerne til at slå. Slår en spiller (1)evt. “out of bounds” er det makkeren(2) der slår den provisoriske, hvis denne bold ikke kommer i spil er det 
Spillehandicappet udregnes fra en formel. Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent mens makkeren kun vægter 40 procent.
Eks.: Mette har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14.

Putteturnering
Slagspil hvor antal put på green noteres, alle put der udføres hvor bolden ligger på green tæller, d.v.s. at hvis man putter ud af green tæller dette slag men ikke det(de) følgende indtil man er på green igen. Færrest put vinder.

Længste drive
Indlagt konkurrence, hvor det længste drive på et på forhånd udpeget hul, præmieres. Bolden skal ligge på fairway.

Nærmest hullet
Der vil være nærmest hullet på alle par 3 huller hver tirsdag. Flaget og seddel skal ikke med ind (kun ved Åbningsturnering og Afslutningsturnering) men blive stående til Møllemændene om onsdagen.
Indlagt konkurrence, hvor det slag fra tee, der ender nærmest hullet på et par 3 huller, præmieres. Bolden skal ligge på green. I forbindelse med venskabsturneringer er Nærmest hullet kun for Møllepiger.